2 / 7
Jerzy przy pracy artystycznej.
+

© fot. Małgorzata Cichoń