3 / 7
Artysta ze swoim obrazem.
+

© fot. Małgorzata Cichoń