1/12
Jeden z pierwszych symboli Niepokalanego Poczęcia – spotkanie św. Joachima i św. Anny przed Złotą Bramą. Inspiracją do tego wizerunku jest apokryficzna opowieść – Protoewangelia Jakuba. Autor: Giotto di Bondone, malarz i architekt włoski, tercjarz franciszkański. Fresk powstał ok. 1305 r. Znajduje się w kaplicy Scrovegnich w Padwie.
2/12
W Kościołach wschodnich do dziś Niepokalane Poczęcie jest przedstawiane jako uścisk św. Anny i św. Joachima.
3/12
Jeden z pierwszych wizerunków Niepokalanego Poczęcia w postaci Maryi. Girlanda z owoców nawiązuje do grzechu pierworodnego oraz czystej płodności Maryi. Róże w wazonie symbolizują miłość, a lilie czystość. Aniołowie trzymają napis: Concepita, dall'inizio, nella mente di Dio e fattaumana, co oznacza Poczęta, od początku, w umyśle Boga i uczyniona człowiekiem. Bóg Ojciec posyła gołębicę symbolizującą Ducha Świętego. Maryja trzyma ręce złożone do modlitwy. Autor: Carlo Crivelli. Obraz powstał w 1490 r. Obecnie znajduje się w National Gallery w Londynie.
4/12
Jedna z najsłynniejszych wizualizacji Niepokalanego Poczęcia z XVII wieku. Autor: Bartolomé Esteban Perez Murillo. Obraz powstawał w latach 1645 i 1655. Znajduje się w Państwowym Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu.
5/12
Murillo z czasem zaczął malować księżyc pod stopami Maryi zwrócony końcówkami ku górze. Dzięki temu postać nabrała lekkości i sprawia wrażenie unoszenia się w abstrakcyjnej przestrzeni. To usunięcie kontekstu odnosi się do tajemnicy o zamyśle Boga, który jeszcze przed historycznym i wydarzeniami zbawczymi, czyli narodzinami w Izraelu, życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, przygotował Jego Matkę do tego, by była godna do wydania Go na świat. Autor: Bartolomé Esteban Perez Murillo. Obraz powstał w roku 1678.
6/12
Obraz inspirowany opisem z Księgi Apokalipsy św. Jana (Ap 12,1). W traktacie "Sztuka malarstwa” zawarł sugestie co do wizualizacji tematu NP: Matka Boża powinna być namalowana jako piękna młoda dziewczyna w wieku 12 lub 13 lat, w kwiecie młodości. Powinna być ubrana w białą tunikę i niebieski płaszcz. Otacza ją owalne słońce koloru białego i ochry, które słodko wtapia się w niebo. Promienie światła emanują z jej głowy, wokół której znajduje się pierścień z dwunastu gwiazd. Cesarska korona zdobi jej głowę, nie kryjąc jednak gwiazd. Pod jej stopami jest księżyc. Mężczyzna w lewym dolnym rogu to donator dzieła, hiszpański poeta Miguel Cid. Autor: Francisco Pacheco. Obraz powstał w 1619 r. Znajduje się w Zakrystii Kielichów w Katedrze w Sewilli.
7/12
Autor: Francisco Pacheco. Obraz powstał w 1621 r. Znajduje się w Pałacu Episkopalnym Archidiecezji Sewilli.
8/12
Autor: Diego Velazquez. Obraz powstał w 1619 r. Znajduje się w National Gallery w Londynie.
9/12
Postać Maryi jest lekka i zwiewna. Jej twarz ma poważny wyraz. Anioł w prawym dolnym rogu trzyma lilię – symbol czystości. Matka Boża stoi na kuli ziemskiej i depcze węża, co oznacza zwycięstwo nad grzechem pierworodnym. Autor: Giovanni Battista Tiepolo. Obraz powstawał w latach od 1767 do 1768. Obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym Pradow Madrycie.
10/12
Na tym obrazie aniołowie trzymają tabliczki z napisem „Quae est ista quae progreditur quasiaurora consurgens”. Są to słowa z Pieśni nad Pieśniami 6,10 a:„Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza”. Maryja jest nazywana także Gwiazdą Poranną, czyli tą która świeci na niebie w nocy przed porankiem. Oznacza to, że Maryja była zwiastunką nadchodzącego przez Jezusa odkupienia. Autor: Francisco de Zurbarán. Obraz powstał w 1632 r. Obecnie znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki Katalońskiej w Barcelonie.
11/12
Na tym obrazie widzimy nowe atrybuty: lustro – znane nam z Litanii Loretańskiej, która mówi o Maryi, że jest „Zwierciadłem wszelkich cnót”. A także z Księgi Mądrości: „Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy” (Mdr 7, 26). Brama – ponieważ Maryja jest bramą, przez którą przychodzi na świat Jezus Chrystus. Schody symbolizują drabinę Jakubową z Księgi Rodzaju (Rdz 28, 12-13). A jak to się ma do Maryi? Chodzi o jej pośrednictwo między Chrystusem a ludźmi oraz jej wsparcie w naszym dążeniu do Królestwa Bożego. Palma w lewym dolnym rogu symbolizuje fizyczne i duchowe piękno, które nawiązuje do słów o Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami: „Twój wzrost podobny jest do palmy” (Pnp 7,7). Autor: Francisco de Zurbarán. Obraz powstał ok. 1630 r. Znajduje się w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie.
12/12
Na tym obrazie również widzimy węża, a także owoc z drzewa poznania dobra i zła, którego nie wolno było spożywać Adamowi i Ewie. Te symbole grzechu pierworodnego są pod stopami Matki Bożej na znak jej wolności od niego. Gałązka palmowa oznacza w Biblii to, co szlachetne, a wieniec jest nagrodą za zwycięstwo. Autor: Peter Paul Rubens. Obraz powstawał w latach 1628 i 1629. Obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie.