1 / 12
Jeden z pierwszych symboli Niepokalanego Poczęcia – spotkanie św. Joachima i św. Anny przed Złotą Bramą. Inspiracją do tego wizerunku jest apokryficzna opowieść – Protoewangelia Jakuba. Autor: Giotto di Bondone, malarz i architekt włoski, tercjarz franciszkański. Fresk powstał ok. 1305 r. Znajduje się w kaplicy Scrovegnich w Padwie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna