11 / 12
Na tym obrazie widzimy nowe atrybuty: lustro – znane nam z Litanii Loretańskiej, która mówi o Maryi, że jest „Zwierciadłem wszelkich cnót”. A także z Księgi Mądrości: „Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy” (Mdr 7, 26). Brama – ponieważ Maryja jest bramą, przez którą przychodzi na świat Jezus Chrystus. Schody symbolizują drabinę Jakubową z Księgi Rodzaju (Rdz 28, 12-13). A jak to się ma do Maryi? Chodzi o jej pośrednictwo między Chrystusem a ludźmi oraz jej wsparcie w naszym dążeniu do Królestwa Bożego. Palma w lewym dolnym rogu symbolizuje fizyczne i duchowe piękno, które nawiązuje do słów o Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami: „Twój wzrost podobny jest do palmy” (Pnp 7,7). Autor: Francisco de Zurbarán. Obraz powstał ok. 1630 r. Znajduje się w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna