12 / 12
Na tym obrazie również widzimy węża, a także owoc z drzewa poznania dobra i zła, którego nie wolno było spożywać Adamowi i Ewie. Te symbole grzechu pierworodnego są pod stopami Matki Bożej na znak jej wolności od niego. Gałązka palmowa oznacza w Biblii to, co szlachetne, a wieniec jest nagrodą za zwycięstwo. Autor: Peter Paul Rubens. Obraz powstawał w latach 1628 i 1629. Obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym Prado w Madrycie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna