2 / 12
W Kościołach wschodnich do dziś Niepokalane Poczęcie jest przedstawiane jako uścisk św. Anny i św. Joachima.
+

© Domena publiczna