3 / 12
św. Jan Paweł II (1920-2005)
Karol Wojtyła przyjął Pierwszą Komunię 29 maja 1929 roku, w wieku 9 lat. Tak o tym wydarzeniu pisał jako papież do dzieci: "Mam jeszcze w pamięci ten dzień, kiedy w gronie moich rówieśników i rówieśnic przyjmowałem po raz pierwszy Eucharystię w moim parafialnym kościele. Ażeby to wielkie wydarzenie nie zostało zapomniane, utrwala się je zazwyczaj na fotografiach rodzinnych. Towarzyszą one na ogół człowiekowi przez całe życie. Po latach, kiedy przegląda się te fotografie, odżywa wspomnienie tamtych dni, powraca się do tej czystości i radości, jakich doświadczyło się w spotkaniu z Jezusem, który z miłości stał się Odkupicielem człowieka".
+

© Public domain