5 / 12
bł. brat Christophe Lebreton (1950-1996)
Urodzony w Blois (centralna Francja) jako jedno z dwanaściorga dzieci. Był jednym z trapistów, którzy zostali porwani z klasztoru w Tibhirine i zamordowani 21 maja 1996 roku. Pierwszą Komunię przyjął w 1957 roku.
+