1 / 7
Ks. Józef Kuczyński
+

© fot. Wydawnictwo AA