6 / 7
Ks. Władysław Wanags MIC
+

© fot. Wydawnictwo AA