8 / 11
Święty Bernard i Anioł Stróż
+

© Jaume Huguet/Wikipedia | Domena publiczna