3 / 12
Fresk Fra Angelico: Ukrzyżowanie z biczującym się św. Dominikiem poniżej, cela 20

© Public Domain