4 / 12
Fresk Fra Angelico: Zwiastowanie, cela 3

© Public Domain