5 / 12
Fresk Fra Angelico: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, cela 10

© Public Domain