6 / 12
Fresk Fra Angelico: Ukrzyżowanie Jezusa z Maryją oraz Marią Magdaleną i św. Dominikiem stojącymi pod krzyżem

© Public Domain