7 / 12
Fresk Fra Angelico: Szydzenie z Jezusa, cela 7

© Public Domain