8 / 12
Fresk Fra Angelico: Przemienienie Pańskie, cela 6

© Public Domain