2 / 7
Święci Jakub Większy i Jan Ewangelista. Bracia i apostołowie Jezusa Chrystusa. Ich ojciec był rybakiem.
+

© President and Fellows of Harvard College