3 / 7
Święci Kosma i Damian. Bracia, zdolni lekarze żyjący na przełomie III i IV wieku. Męczennicy za wiarę.
+