7 / 7
(Od prawej) Św. Kinga, św. Małgorzata Węgierska, bł. Jolenta. Córki króla Węgier Beli IV i cesarzówny Nikai Marii Laskaris. Siostry i księżniczki.
+