2 / 8
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati cieszył się wyzwaniem wspinaczki.
+

© Pier Giorgio Frassati | Facebook