3 / 8
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati z przyjaciółmi
+

© Courtesy of The Dominican Friars – England & Scotland