4 / 8
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati nie może się doczekać zimowej wspinaczki.
+

© Courtesy of The Dominican Friars – England & Scotland