5 / 8
Wspinaczka była dla błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego doświadczeniem duchowym.
+

© Courtesy of The Dominican Friars – England & Scotland