8 / 8
Błogosławiony Pier Giorgio z towarzyszami wspinaczki.
+

© Pier Giorgio Frassati | Facebook