17 / 33
Protesty w Irlandii w obronie 8 poprawki do konstytucji
+

© Photograph by the Pro Life Campaign | Ireland