29 / 33
Siostry zakonne w obronie życia, Denver, 6 stycznia
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia