30 / 33
Nowy Jork, 5 maja
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia