7 / 9
Ikony w klasztorze na Górze Kuszenia.
+

© Fr. Gaurav Shroff|Flickr|CC BY-NC-ND 2.0