4 / 9
I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus
Ponieważ Maryja nosiła w swym łonie Zbawiciela, przyniosła odrodzenie światu, przyniosła Boga pomiędzy ludzi. Bóg uchwycił się kobiety, aby przyjść do nas. To dlatego Szatan tak bardzo nienawidzi Matki Bożej: ponieważ jest Ona narzędziem Bożej łaskawości. Maryja jest dla nas błogosławieństwem, ponieważ jest matką naszej nagości: zło, grzech obnaża nas, Ona zawsze nas okrywa.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.Media