5 / 9
Święta Maryjo
Pozwolić Bogu działać w nas, poprzez innych. Świętość polega na tym, aby działanie pozostawić Bogu. Nie wolno nam zapominać, że jednym z wrogów świętości jest położenie akcentu na ludzką wolę, a nie na łaskę. To Bóg czyni wszystko, Bóg jest zawsze „przed”. Pan zawsze nas wyprzedza, Jego działanie uprzedza nasze. Powraca mi na myśl pewien poetycki sposób opisania Boga wyrażony w dialogu między dębem i migdałowcem. Dąb poprosił drzewo migdałowe: „Opowiedz mi o Bogu”. I migdał… zakwitł.
+

© Osservatore Romano | AFP