7 / 9
Módl się za nami grzesznymi
Pamiętam, że moja mama o nas, piątce dzieci, mówiła tak: „Moje dzieci są jak palce jednej ręki, jeden różny od drugiego; ale jeśli ukłuję się w jeden palec, czuję taki sam ból, jakbym ukłuła się w inny”. Maryja towarzyszy w drodze nam grzesznikom, każdemu z jego grzechami. „Módl się za nami grzesznymi”, znaczy: „Jestem grzesznikiem, ale Ty mnie strzeż”. Maryja jest tą, która nas strzeże.
+

© AP/FOTOLINK