6 / 12
Michael Czerny w Sekretariacie Sprawiedliwości Społecznej i Ekologii w Rzymie (1990)