7 / 12
Michael Czerny w Kurii Generalnej w Rzymie (1994)