1 / 10
1. Pienińska dolina Dunajca Kto odwiedził choć raz Pieniński Park Narodowy, miał zapewne okazję podziwiać malownicze górskie krajobrazy, przez które przepływa rzeka Dunajec. Panuje tu specyficzny mikroklimat, który jest domem dla endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Dolina Dunajca wyróżnia się dzięki licznym wapieniom i dolomitom, które tworzą jej podłoże, i wciąż ulegają przeobrażeniom ze względu na erozję i stałe wypiętrzanie się Pienin.
+

© Jerzy Opioła/Wikipedia | CC BY-SA 4.0