10 / 10
5. Kanał Augustowski Nie bez powodu jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kanał Augustowski znajduje się na granicy polsko-białoruskiej, a powstał w latach 1823-1839, aby obejść surowe i niekorzystne prawo Prus dotyczące cła tranzytowego. Choć został stworzony sztucznie, przy jego budowie wykorzystano obniżenie rynnowe pozostałe po lodowcu, w którym leżą jeziora augustowskie. Kanał przepływa również rzekami – przez Biebrzę i Czarną Hańczę, ma ponad 100 km długości i łączy Biebrzę z Niemnem. Jest wymarzonym miejscem na spływy kajakowe urozmaicone takimi rozrywkami jak np. przeprawa przez śluzę.
+

© Alexxx1979/Wikipedia | CC BY-SA 4.0