4 / 10
2. Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia Kompleks „Krzemionki”, leżący w regionie Gór Świętokrzyskich, to niewiarygodne odkrycie kopalni z czasów ok. poł. IV do poł. II tys. p.n.e., gdzie wydobywany był krzemień pasiasty. Można tu znaleźć prawie 4 tysiące kopalń jamowych, niszowych, filarowo-komorowych i komorowych. Oprócz tego zachowały się pozostałości po pracowniach krzemieniarskich i obozowiskach górniczych. Odkryte w 1922 roku Krzemionki są dowodem nadzwyczaj rozwiniętej działalności górniczej w okresie neolitu i wczesnej epoce brązu.
+

© Jakub Hałun/Wikipedia | CC BY-SA 4.0