7 / 10
– zespół historycznych budowli na Głównym Mieście (ze względu na różnorodność architektoniczną)
+

© August kazimierz/Wikipedia | CC BY 3.0