8 / 10
– Westerplatte (wartość historyczna, miejsce polsko-nazistowskiej bitwy, którą uznaje się jako początek II wojny światowej w Europie)
+

© Tomasz Sienicki/Wikipedia | CC BY 3.0