9 / 10
– fragment Stoczni Gdańskiej z pomnikiem Poległych Stoczniowców (miejsce upamiętniające walkę o wolność narodu polskiego i powstanie ruchu „Solidarność”)
+

© Nikater/Wikipedia | CC BY-SA 3.0