1/10
1. Pienińska dolina Dunajca Kto odwiedził choć raz Pieniński Park Narodowy, miał zapewne okazję podziwiać malownicze górskie krajobrazy, przez które przepływa rzeka Dunajec. Panuje tu specyficzny mikroklimat, który jest domem dla endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Dolina Dunajca wyróżnia się dzięki licznym wapieniom i dolomitom, które tworzą jej podłoże, i wciąż ulegają przeobrażeniom ze względu na erozję i stałe wypiętrzanie się Pienin.
2/10
Przy okazji zwiedzania doliny Dunajca warto zahaczyć o niedaleko położone zamki: ten w Czorsztynie...
3/10
...i ten w Niedzicy, jeden z najciekawszych zamków w Polsce.
4/10
2. Krzemionki – pradziejowe kopalnie krzemienia Kompleks „Krzemionki”, leżący w regionie Gór Świętokrzyskich, to niewiarygodne odkrycie kopalni z czasów ok. poł. IV do poł. II tys. p.n.e., gdzie wydobywany był krzemień pasiasty. Można tu znaleźć prawie 4 tysiące kopalń jamowych, niszowych, filarowo-komorowych i komorowych. Oprócz tego zachowały się pozostałości po pracowniach krzemieniarskich i obozowiskach górniczych. Odkryte w 1922 roku Krzemionki są dowodem nadzwyczaj rozwiniętej działalności górniczej w okresie neolitu i wczesnej epoce brązu.
5/10
3. Bukowe lasy o charakterze pierwotnym w Bieszczadzkim Parku Narodowym Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje już „pierwotne karpackie lasy bukowe z terenu Słowacji i Ukrainy” z rozszerzeniem o lasy bukowe z Niemiec. Zgłoszenie polskich lasów bukowych jest więc częścią międzynarodowego pomysłu, aby uzyskać na liście wpis wskazujący przekrój lasów bukowych w 13 krajach w Europie. Wyjątkowość tych lasów wiąże się z faktem, że stały się nieocenionym źródłem genowym buka i innych gatunków, które przy nim występują.
6/10
4. Gdańsk – miasto wolności i pamięci Gdańsk przez wieki stał się miastem wielości kultur i narodowości ze względu na swoją bogatą historię i zmienną przynależność państwową. Dziś miasto przyciąga turystów niepowtarzalnym urokiem, a na liście informacyjnej zostały wyróżnione jego trzy elementy:
7/10
– zespół historycznych budowli na Głównym Mieście (ze względu na różnorodność architektoniczną)
8/10
– Westerplatte (wartość historyczna, miejsce polsko-nazistowskiej bitwy, którą uznaje się jako początek II wojny światowej w Europie)
9/10
– fragment Stoczni Gdańskiej z pomnikiem Poległych Stoczniowców (miejsce upamiętniające walkę o wolność narodu polskiego i powstanie ruchu „Solidarność”)
10/10
5. Kanał Augustowski Nie bez powodu jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kanał Augustowski znajduje się na granicy polsko-białoruskiej, a powstał w latach 1823-1839, aby obejść surowe i niekorzystne prawo Prus dotyczące cła tranzytowego. Choć został stworzony sztucznie, przy jego budowie wykorzystano obniżenie rynnowe pozostałe po lodowcu, w którym leżą jeziora augustowskie. Kanał przepływa również rzekami – przez Biebrzę i Czarną Hańczę, ma ponad 100 km długości i łączy Biebrzę z Niemnem. Jest wymarzonym miejscem na spływy kajakowe urozmaicone takimi rozrywkami jak np. przeprawa przez śluzę.