1 / 12
Klasycystyczna fasada Kościoła oo. franciszkanów wg projektu Borettiego. Widok ruin w 1945 r. i współczesny, od strony ulicy Freta.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA