10 / 12
Odtworzona barokowa ambona. Przeniesiona z kolumny nawy głównej na róg transeptu i prezbiterium.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA