12 / 12
Pierwsza msza święta przed cudownym obrazem św. Antoniego odbyła się 21 stycznia 1945 roku.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA