2 / 12
Zrujnowany kościół i kamienica naprzeciw wejścia, widoczne od ul. Kościelnej.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA