3 / 12
Dojście do kościoła od ul. Franciszkańskiej zasypane gruzami i dzisiejsza ul. Franciszkańska.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA