7 / 12
Cudowny obraz św. Antoniego ocalały z Powstania. U stóp ołtarza modlący się franciszkanin. Dzisiejszy ołtarz św. Antoniego i ołtarz Miłosierdzia.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA