8 / 12
Pokryta gruzami nawa główna. Widok na prawą stronę transeptu.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA