9 / 12
Ołtarz Miłosierdzia. Dawniej ołtarz św. Józefa z Kupertynu. Przed i po rekonstrukcji. Wciąż to samo światło.
+

© fot. archiwum oo. Franciszkanów | fot. współczesne, Beata Misiewicz/ALETEIA