12 / 25
Obraz Matki Bożej Pocieszenia podarowany oo. Franciszkanom przez króla Jana III Sobieskiego.
+

© fot. Beata Misiewicz/ALETEIA